# Name
822 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม 2566 เนื่องในวันครู ฯ
823 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอแสดงความยินดี กับ "นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ “ ที่ได้รับการยกย่องเชิดขูเกียรติ ฯ