# Name
733 นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธาน ในพิธีจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฯ
734 วันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้นักเรียนฯ