# Name
824 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เข้าร่วมงานวันครู " พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teacher's Power is the Hearf of Transforming....
825 #ประกาศ กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕