# Name
731 วันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ดูแลการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีฯ
732 วันพุธ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายตอนเช้า เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงฯ