# Name
836 วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพฯ
837 วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการฯ