# Name
750 วันพุธ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายฯ
751 วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ต้อนรับคณะผู้บริหารฯ