# Name
745 นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ครูและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ นายนาเรต พิมพ์จันทร์ ในโอกาสเข้ารับการพัฒนาฯ
747 วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดความร่วมมือฯ