# Name
790 วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
792 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่องประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕