# Name
638 วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ คณะครูที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลฯ
640 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘ นครสวรรค์ ฯ