# Name
741 วันจันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสำเภา เนียมสุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เป็นประธานเปิด โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ฯ
742 กำหนดการวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์