# Name
743 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ยินดีต้อนรับ นายนาเรต พิมพ์จันทร์ ในโอกาสเข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ
744 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕