# Name
715 ประกาศร่างประกวดราคาและประการเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงงานภาคสนามพร้อมอุปกรณ์
719 เปิดแล้ว!! วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ฯ