# Name
711 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์รับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
712 วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอานนท์ บูรณะภักดี พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ และคณะครูวิทยาลัยฯ