# Name
797 เช้าวันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ๒๖ ปี วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งฯ
798 วันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลดความเสี่ยงการทะเลาะวิวาท การมั่วสุมการพนันฯ