# Name
843 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
844 วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมฯ