# Name
773 #ประกาศ# รับสมัครบุคคลเพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
774 วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมการสร้างจิตสำนึก ในการเป็นผู้ประกอบการฯ