# Name
668 #ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ # เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ รายละเอียดสามารถคลิกเข้าตามลิ้งค์ด่านล่างนี้ค่ะ
670 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบค่ะ