# Name
762 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเหมรัฐ สวัสดิ์ผล ปลัดอาวุโสอำเภอแม่วงก์ เป็นประธานเปิดงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในสถานศึกษา Fix it - จิตอาสาฯ
763 วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู ลงพื้นตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนขอรับทุนฯ