# Name
658 มื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาขาลาดยาว จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
659 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ