# Name
788 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังแนบค่ะ
789 ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566