# Name
700 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.สุภี เวียงชัยภูมิ และ ข้าราชการครูทุกท่าน ที่ได้ย้ายกับสู่ครอบครัวที่อบอุ่น....❤️
701 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔