# Name
820 นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานกิจกรรมการมอบความสุขและบูรณาการ ความรู้ให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติฯ
821 นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฯ